Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

aktivita PA1

Cestovní mapa oboru SVT

Spolupráce s CECIMO

Podpora evropských projektů

Strategické dokumenty

Prostředí VaV

Propagace

aktivita 1.

Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP

Technologický foresight (TF)

Spolupráce s evropskou technologickou platformou MANUFUTURE

Odstraňování bariér v širším využití evropských fondů na podporu aplikovaného výzkumu v oboru

Zlepšování podmínek a vytváření vhodného prostředí pro realizaci VaV ČR vedoucího k lepší podpoře oboru ve vazbě na národní strategii RIS3

Zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách

Sdílení znalostí pro zlepšení inovačního prostředí a propagace odborné excelence oboru

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena