Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Technologický foresight (TF)

Primárně bude technologický foresight zaměřen na detailnější analýzu potřeb uživatelů OS a TS, ale i na analýzu potřeb a požadavků na konečné spotřební produkty. S ohledem na makrotrendy budou vypracovány alternativní scénáře konkurenceschopné nabídky podniků TPSVT.

Na základě technologického foresightu bude možné přesněji identifikovat nejúčinnější nástroje z IAP, které pak budou zpracovávány jako konkrétní témata VaV projektů jak interních, tak řešených ve spolupráci.

TPSVT_III-Foresight (průběžný 3-11-2017)

TPSVT_III-Foresight_FINAL

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena