Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách

TPSVT bude usilovat, aby byla součástí pracovních odborných skupin mezinárodních autorit v oboru (CECIMO, ISO, CIRP), které jsou ustaveny k aktuálním a klíčovým tématům vývoje. Jedná se především o zapojení v pracovních skupinách zaměřených na témata:
- Industry 4.0
- Ecodesign
- Aditive Manufacturing
- Hybrid Manufacturing
TPSVT musí zajistit členům přístup k nejnovějším informacím z těchto strategických fór a umožnit jim přizpůsobovat v předstihu svou produkci novým požadavkům trhu, ale i legislativě, regulacím a normám.

Uvedené zastupování a práce v mezinárodních odborných pracovních komisích a skupinách je přirozeným zdrojem nových kontaktů pro možnost spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu.

Zastupování oboru v mezinárodních odborných komisích

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena