Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Dne 21. 1. 2010 se ve Vídni uskutečnilo zasedání pracovní skupiny MINERVA. V tomto příspěvku chceme stručně představit účastníky, charakteristiku projektu a průběh workshopu.

Účastníci:

Igor KOVAČ, Prof.Ing.Dr., IFT, TU Wien, Rakousko
Friedrich BLEICHER, Prof.Ing.Dr., IFT, TU Wien, Rakousko
Falco PUSCHITZ, Ing., IFT, TU Wien, Rakousko
Harald RANKL, Fachverband MASCHINEN & METALLWAREN Industrie (FMMI), Vídeň, Rakousko
Klaus HOFMANN, ZeroClamp, komponenty obráběcích strojů, Icking, Německo
Manfred ZEKL, DMG, obchodní zástupce DMG pro východní Rakousko
István NÉMETH, PhD.MSc., Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Mechanical Engineering, Budapešť, Maďarsko
Davorin KRAMAR, MCs., University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering – ULFME, Lublaň, Slovinsko
Matej BLAŽIČ, BSc.Ing., ULFME, Lublaň, Slovinsko
Janez KOPAČ, Prof.Dr., LABOD - Machining Laboratory, ULFME, Lublaň, Slovinsko
Matjaž MILFELNER, Ph.D., TIC-LENS, laserové technologie, Celje, Lublaň
Renato FIJACŽ, Ing., EMO, Lisovací nástroje, Celje, Lublaň
Vladimír ČOP, Prof.Ing.DrSc., SPINEA, komponenty obráběcích strojů, Prešov, Slovensko
Jozef PUSTAY, Ing., SPINEA, komponenty obráběcích strojů, Prešov, Slovensko
Peter SEDLÁK, Ing., SPINEA, komponenty obráběcích strojů, Prešov, Slovensko
Petr Kolář, Ing.PhD., RCMT, Technologická platforma strojírenská výrobní technika, Praha
(Petr Kolář, Ing.PhD. také zastupoval firmy STROJÍRNA TYC a Amest)
Jiří Vrhel, Ing., SST, Technologická platforma strojírenská výrobní technika, Praha

Charakteristika projektu MINERVA (Machinery System Integration with Novel Excellence in Reliability, Versatility and Affordability):

Projekt je určen pro podniky zabývající se výrobou obráběcích strojů a jejich systémů a komponent. Podnik může získat v závislosti na své velikosti dotaci 50-75 % uznatelných nákladů. Celkový plánovaný objem rozpočtu projektu je 4-6 mil. Euro po plánovanou dobu trvání projektu 3 roky. Projekt je řešen konsorciem řešitelů sestávají z výrobních podniků, univerzitních pracovišť a výzkumných institucí. Výzkumným partnerem v ČR je VCSVTT. Tento projekt je připravován do 7. Rámcového programu na základě výzvy "Factories of the Future".

Průmysloví partneři mohou tedy projekt využít pro financování svého plánovaného dlouhodobého vývoje (horizont 2-3 roky).

Výsledkem projektu by měl být prototyp nového nebo inovovaného obráběcího stroje s univerzálním řešením umožňující snadnou rekonfigurovatelnost, na principu Plug and Produce, v závislosti na požadovaném využití při obrábění. Jedná se o kompletní výrobní systém obsahující širokou paletu výměnného výrobního zařízení poskytující možnost připojení k obráběcímu stroji přes standardizované rozhraní, díky kterému se uživateli sníží výrobní náklady.

Průběh workshopu:

Úvodního slova se ujal Prof. Bleicher. Prezentoval program workshopu a následného představení technické univerzity ve Vídni se zaměřením na činnost IFT. Následovaly prezentace všech potenciálních členů konsorcia řešitelů. Další bod jednání byl zaměřen na představení samotného projektu MINERVA a jeho konfrontací s návrhem výzvy „Factories of the Future“ (Strategic Multi-anual Roadmap) v rámci 7.RP. V tomto návrhu bylo zdůrazněno několik společných požadavků korespondujících s MINERVOU jako např.:

Testování a validace robotizované výroby a povýrobních automatizovaných systémů v reálném prostředí, návrh 2011.

Nové interakční metody podporující spolupráci řídicích systémů robotů s ostatní automatizací podporující malosériovou i velkosériovou výrobu, návrh 2011.

Nové využití laseru v adaptabilních a dynamicky řízených procesech výroby, customizace, návrh 2011.

Nové nástroje a metody měření pro zpracování velkého množství informací v reálném čase, návrh 2012/12.

Flexibilní adaptivní stroje, systémy a provozy pro rychlou rekonfigurovatelnost a optimální spotřebu energie.

Nové vysoce výkonné výrobní technologie, návrh 2011.

Plug and Produce komponenty, návrh 2011.

Nové hybridní výrobní systémy, návrh 2012/13.

Adaptivní stroje pro optimální spotřebu energie, návrh 2012/13.

Prof. Kovač také přednesl prezentaci zaměřenou na motivaci SME pro zapojení se do projektu. Během této prezentace vyšlo najevo, že je třeba ještě najít partnera se znalostmi v oblasti řídicích systémů a výrobce robotů a manipulátorů. Jako vyhovující partneři, byly navrženy tyto firmy: FESTO, Trumf, REIS, KUKA. Prof. Bleicher oznámil, že je také v jednání s firmami EMCO a Krause&Mauser.

Pan Siegfried Huemer z TU WIEN prezentoval pravidla pro financování 7.RP. Všechny důležité informace jsou ke stažení na http://www.ai.tuwien.ac.at/eufm/eufm_home.html .

Minerva
Obr.: Zástupci slovinských institucí a firmy DMG (vpravo)

Minerva
Obr.: Prof. Kovač (vlevo) a zástupci firmy Spinea

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena