Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Technologická platforma Strojírenská výrobní technika má za svůj cíl podporovat výzkum a vývoj v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Proto v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2009, který je pro tento obor významnou událostí roku, uspořádala konferenci na téma: „POTŘEBY A BARIÉRY ROZVOJE VÝZKUMU A VÝVOJE V OBORU OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH strojů„.

Cílem konference bylo přivést na stejnou půdu jak odborníky z praxe, kteří zde na veletrhu předváděli své technologie a stroje, tak odborníky z akademické sféry. Společné setkání, které umožnilo navázání kontaktů a představení hlavních potřeb a bariér obou skupin, proběhlo v Brně 17.9.2009 převážně v dopoledních hodinách. Své prezentace zde přednesli především významní zástupci z řad vysokého školství, ale také zástupci výrobců a zaměstnavatelů. Mezinárodní nádech tomuto setkání dodal reprezentant Žilinské univerzity, Prof. Ing. Milan Gregor, PhD., profesor fakulty strojní.

Více jak 40 účastníků této konference získalo informace z různých oblastí dotýkajících se výzkumu a vývoje, včetně toho, jaké jsou v současné době možnosti zapojení.

Obsah přednášek:

 • Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.
  VCSVTT při ČVUT v Praze, vedoucí VCSVTT
  Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem
 • Ing. Ivan Čapek
  Svaz strojírenské technologie, ředitel SST
  Představení projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika
 • Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
  Asociace inovačního podnikání ČR, prezident AIP
  Informace o činnosti České technologické platformy strojírenství
 • Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
  Fakulta strojního inženýrství VUT Brno, děkan FS VUT
  Představení Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a její propojení s praxí
 • Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
  Fakulta strojní ZČU Plzeň, děkan FS ZČU
  Představení Fakulty strojní ZČU v Plzni a její propojení s praxí
 • Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.hc.
  Fakulta strojní ČVUT v Praze, proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
  České vysoké školství v období krize
 • Ing. Karel Čapek, CSc.
  Zkušebna VUOS, s.r.o., technický ředitel VUOS
  Představení organizace Zkušebna VUOS, s.r.o. a její spolupráce se strojírenskými podniky
 • Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
  Žilinská univerzita v Žilině, profesor Fakulty strojní
  Nové trendy ve vývoji výrobních systémů
 • Ing. Petr Buluček
  Centrum výzkumných kontraktů
  Představení Centra výzkumných kontraktů a jeho spolupráce s výrobními podniky a vědecko-výzkumnými institucemi
 • Prof. Ing. Petr Louda
  Fakulta strojní Technologická univerzita Liberec, děkan Fakulty strojní
  Zapojeni FS TUL do inovačních aktivit průmyslové sféry

Děkujeme všem přednášejícím za jejich podnětné příspěvky. Doufáme, že i tímto krokem TPSVT přispěla k podpoře jak českého technického školství, tak k dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti oboru obráběcích a tvářecích strojů, které to v současném období globální krize vůbec nemá jednoduché.

Sborník příspěvků ke konferenci (pdf)

 

Konference

Konference

Konference

Konference

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena