Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

s cílem udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslové produkce oboru v měřítku Evropy i světa a s cílem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi oborovými podniky a výzkumnými organizacemi je spolufinancován Evropskou unií

 

Registrační číslo projektu               CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018877
(MS2014+)

 

Číslo a název prioritní osy OP PIK  PO-1
„ Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace"
období 2019 - 2022

 

Sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Platformu tvoří výrobní podniky, výzkumné organizace a svazy, které dlouhodobě působí v oboru „Machine tools" v ČR.

Hlavním cílem platformy je přispívat k rozvoji a konkurenceschopnosti oboru „Machine tools" prostřednictvím podpory orientovaného oborového aplikovaného výzkumu.

Platforma je jediným a vrcholným uskupením v oboru, které formuluje dlouhodobou odbornou strategii výzkumu, ze které vychází následná implementace do konkrétní projektů VaV. Hlavní oblastí implementace oborové výzkumné strategie je v současnosti projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika, podporovaný TA ČR, který je zaměřený na řešení klíčových dlouhodobých témat výzkumu pro obor „Machine tools" v ČR. Dále je strategie výzkumu uplatňována při iniciaci jednotlivých dílčích výzkumných a vývojových projektů podniků a akademické sféry v ČR a při iniciaci mezinárodních výzkumných projektů.

Hlavní cíle Technologické platformy pro období do roku 2030 jsou:

Cíl 1. udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslové produkce oboru v měřítku Evropy i světa prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací;

Cíl 2. zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi oborovými podniky a výzkumnými organizacemi, které vedou k nové úspěšné produkci.

Dílčí cíle a aktivity platformy

Dílčí cíle a aktivity platformy vycházejí z nutnosti spolupracovat na formulaci a rozšiřování strategie oborového výzkumu a jeho implementace z nutnosti podporovat cesty za zvýšení spolupráce podniků a výzkumné sféry, vedoucí k novým a inovovaným produktům. Mezi hlavní dílčí cíle a aktivity platformy patří tyto:

  1. Spolupráce s Úřadem vlády ČR na formulaci a aktualizaci dokumentů Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky a Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky RIS3. Spolupráce s Úřadem vlády na implementaci uvedených strategických dokumentů a na odstraňování překážek podpory aplikovaného výzkumu v ČR.
  2. Spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací výzkumných organizací, Technologickou agenturou ČR na identifikaci a odstraňování barier v systému podpory aplikovaného výzkumu v ČR a prosazování strategických zájmů technických oborů a oboru strojírenské výrobní techniky.
  3. Spolupráce s Evropskou technologickou platformou MANUFUTURE, odbornými komisemi CECIMO a dalšími mezinárodními oborovými organizacemi s cílem prosazovat strategické odborné zájmy oborového průmyslu v ČR a iniciování mezinárodních projektů spolupráce, například v rámci programu HORIZONT 2020 nebo INTERREG. Činnost TPSVT historicky a svým posláním vychází z iniciativy Evropské komise týkající se činnosti technologických platforem a je v souladu s programem Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020.
  4. Aktualizace strategických dokumentů SVA (Strategická výzkumná agenda oboru „Machine Tools" pro ČR) a IAP (Implementační akční plán pro naplňování oborové strategie výzkumu). Aktualizace dokumentů je založena na analýzách konkurence, sledování nabídky na trhu v praxi a na sledování aktuálního stavu výzkumu ve světě. Vstupní analýzy konkurence a nabídky jsou významnou informací pro směrování výzkumu a identifikaci konkurenceschopných témat.
  5. Technologický foresight je zaměřen na detailnější analýzu potřeb uživatelů OS a TS, ale i na analýzu potřeb a požadavků na konečné spotřební produkty. S ohledem na makrotrendy umožňuje foresight vypracovávat alternativní scénáře konkurenceschopné nabídky podniků TPSVT. Na základě technologického foresightu je možné přesněji identifikovat nejúčinnější a nejperspektivnější témata výzkumu, vývoje a inovací.
  6. Sdílení znalostí pro zlepšení inovačního prostředí a propagace odborné excelence oboru. Prostřednictvím jednání, propagace, publikací a workshopů jsou sdíleny důležité informace z oblasti odborných trendů, technických a technologických novinek a také informace z prostředí podpory VaV. Partneři TPSVT jsou prezentováni s cílem hledat nové partnery pro spolupráci ve VaV a s cílem posilovat inovačních partnerství.

Historie TPSVT

Sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Ve sdružení je 24 výrobních podniků, 4 oborové svazy a 3 výzkumná pracoviště vysokých technických škol. V průběhu posledních osmi let realizovalo sdružení TPSVT dva projekty v programu OPPI a v současné době podalo projekt do výzvy OP PIK programu Technologické platformy. Činnost TPSVT byla Ministerstvem průmyslu a obchodu oceněna jako úspěšný projekt v rámci programu OPPI a konkrétní projekty aplikovaného výzkumu, iniciované TPSVT byly dvakrát oceněny prestižní cenou Nejlepší spolupráce ve VaV mezi průmyslem a výzkumnou sférou.

 

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena