Poslání a cíl Technologické platformy strojírenská výrobní technika

Stáhnětě si dokument Poslání a cíl Technologické platformy strojírenská výrobní technika (PDF, 406kB).

Zpět do přehledu článků

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie