Poslání a cíl Technologické platformy strojírenská výrobní technika

Publikováno: 12. 10. 2016

Technologická platforma strojírenská výrobní technika

Publikováno: 10. 10. 2013

Sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Ve sdružení je 24 výrobních podniků, 4 oborové svazy a 3 výzkumná pracoviště vysokých technických škol. TPSVT podalo dvakrát úspěšně vlastní projekt do programu MPO - OPPI - Spolupráce - Technologické platformy. První projekt byl zařazen do první výzvy s realizací od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011. Další projekt v nové výzvě probíhá od 1. 10. 2012 a bude ukončen 31. 12. 2014.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika

Publikováno: 12. 11. 2012

Technologická platforma strojírenská výrobní technika na výstavě MSV 2011 v Brně

Publikováno: 14. 09. 2011

Konference strojírenských výzkumných center

Publikováno: 13. 10. 2010

Dne 14. září 2010 uspořádala Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ (ČTPS) spolu s Technologickou platformou Strojírenská výrobní technika (TPSVT) na MSV 2010 a IMT 2010 v Brně, v době od 9:00 do 13:00 hodin v sále P1, konferenci strojírenských výzkumných center sdružených v ČTPS. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s činností výzkumných center zaměřených na oblast strojírenství, která jsou podporována programem MŠMT „1M – Výzkumná centra“.

Energeticky efektivní výrobní stroje („Die energieeffiziente Werkzeugmaschine“)

Publikováno: 12. 04. 2010

Workshop Minerva

Publikováno: 25. 03. 2010

Dne 21. 1. 2010 se ve Vídni uskutečnilo zasedání pracovní skupiny MINERVA. V tomto příspěvku chceme stručně představit účastníky, charakteristiku projektu a průběh workshopu.

Technologická platforma strojírenská výrobní technika - druhý rok činnosti

Publikováno: 22. 03. 2010

Technologická platforma strojírenská výrobní technika zahájila svůj druhý rok činnost úspěšnými akcemi.

Technologická platforma strojírenská výrobní technika - rok mimořádně aktivní a úspěšné činnosti

Publikováno: 16. 02. 2010

Technologická platforma strojírenská výrobní technika, která má jako jeden z hlavích cílů podporovat výzkum a vývoj v oboru obráběcích a tváŕecích strojů může zhodnotit první rok svojí aktivní činnosti.

Konference TPSVT Potřeby a bariéry rozvoje výzkumu a vývoje v oboru obráběcích a tvářecích strojů

Publikováno: 23. 10. 2009

Technologická platforma Strojírenská výrobní technika má za svůj cíl podporovat výzkum a vývoj v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Proto v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2009, který je pro tento obor významnou událostí roku, uspořádala konferenci na téma: „POTŘEBY A BARIÉRY ROZVOJE VÝZKUMU A VÝVOJE V OBORU OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH strojů„.

Státní podpora vědy a výzkumu v oboru obráběcích strojů v ČR

Publikováno: 26. 06. 2009

Svaz strojírenské technologie společně s redakcí časopisu MM Průmyslové spektrum připravil a v pěti posledních vydáních otiskl nový seriál na téma „Využití finančních prostředků na výzkum a vývoj z Ministerstva průmyslu a obchodu členskými podniky SST“..

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie