aktivita 1.

Publikováno: 01. 06. 2016

Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie