aktivita 6.

Zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách

 

TPSVT bude usilovat, aby byla součástí pracovních odborných skupin mezinárodních autorit v oboru (CECIMO, ISO, CIRP), které jsou ustaveny k aktuálním a klíčovým tématům vývoje. Jedná se především o zapojení v pracovních skupinách zaměřených na témata:
- Industry 4.0
- Ecodesign
- Aditive Manufacturing
- Hybrid Manufacturing
TPSVT musí zajistit členům přístup k nejnovějším informacím z těchto strategických fór a umožnit jim přizpůsobovat v předstihu svou produkci novým požadavkům trhu, ale i legislativě, regulacím a normám.

Uvedené zastupování a práce v mezinárodních odborných pracovních komisích a skupinách je přirozeným zdrojem nových kontaktů pro možnost spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu

 

Zpět do přehledu článků

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie