aktivita 5.

Zlepšování podmínek a vytváření vhodného prostředí pro realizaci VaV ČR vedoucího k lepší podpoře oboru ve vazbě na národní strategii RIS3

 

Produkce strojírenské výrobní techniky a související automatizace patří mezi jednu z priorit národní RIS3 strategie. V rámci aktivit TPSVT bude aktualizována a upřesňována RIS3 strategie (jsme členy NIP v rámci práce Úřadu vlády ČR) a budou akcelerovány a posilovány aktivity, které směrují konkrétní prostředky VaV podpory (programy, výzvy, politiky) k tématům oboru SVT v rámci implementace RIS3.

TPSVT bude prosazovat změny v prostředí VaV v ČR a technikách podpory dlouhodobého aplikovaného výzkumu i projektového aplikovaného výzkumu tak, aby prostředí VaV lépe podněcovalo a umožňovalo spolupráci mezi firmami a VO. Bude snaha ovlivňovat oblast účelové, dlouhodobé  i institucionální podpory VaV.

 

Zpět do přehledu článků

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie