aktivita 2.

Technologický foresight (TF)

 

Primárně bude technologický foresight zaměřen na detailnější analýzu potřeb uživatelů OS a TS, ale i na analýzu potřeb a požadavků na konečné spotřební produkty. S ohledem na makrotrendy budou vypracovány alternativní scénáře konkurenceschopné nabídky podniků TPSVT.

Na základě technologického foresightu bude možné přesněji identifikovat nejúčinnější nástroje z IAP, které pak budou zpracovávány jako konkrétní témata VaV projektů jak interních, tak řešených ve spolupráci.

 

Zpět do přehledu článků

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie