aktivita 1.

Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP

 

Příprava aktualizace SVA a IAP je založena na analýzách konkurence, sledování nabídky na trhu v praxi a na sledování aktuálního stavu výzkumu ve světě. Vstupní analýzy konkurence a nabídky jsou významnou informací pro směrování produkce podniků TPSVT a identifikace konkurenceschopných témat.

Aktualizované dokumenty SVA a především IAP budou zdrojem a podnětem pro inovace plánů technického rozvoje podniků a základem pro společné VaV projekty firem a VO.

 

Zpět do přehledu článků

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie