aktivita 1.

Publikováno: 01. 06. 2016

Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP

aktivita 2.

Publikováno: 01. 06. 2016

Technologický foresight (TF)

aktivita 3.

Publikováno: 01. 06. 2016

Spolupráce s evropskou technologickou platformou MANUFUTURE

aktivita 4.

Publikováno: 01. 06. 2016

Odstraňování bariér v širším využití evropských fondů na podporu aplikovaného výzkumu v oboru

aktivita 5.

Publikováno: 01. 06. 2016

Zlepšování podmínek a vytváření vhodného prostředí pro realizaci VaV ČR vedoucího k lepší podpoře oboru ve vazbě na národní strategii RIS3

aktivita 6.

Publikováno: 01. 06. 2016

Zastupování oboru v mezinárodních technických komisích a skupinách

aktivita 7.

Publikováno: 01. 06. 2016

Sdílení znalostí pro zlepšení inovačního prostředí a propagace odborné excelence oboru

aktivita 1.

Publikováno: 01. 06. 2016

Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie