Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVP)

Místo realizace projektu:

TOS Varnsdorf a.s.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
Česká republika

Kontaktní adresa:

Politických vězňů 1419/11,
P.O. BOX 837,
113 42 Praha 1, Česká republika

Manažer projektu: Ing. Leoš Mačák
Administrator projektu: Ing. Bedřich Musil
Odborný garant projektu: Ing. Oldřich Paclík, CSc.
Tel: +420 234 698 401
Fax: +420 224 214 789
E-mail: info@tpsvt.cz

Najděte nás na mapě.

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie