Odborný seminář TPSVT spojený se setkáním technických a výrobních ředitelů SST a na odborné téma „Industry 4.0 v oboru strojírenská výrobní technika“

Datum konání: Typ účasti: Typ:
22. 6. 2017 Individuální Ostatní

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie