Odborné setkání v oboru Machine Tools v Praze na ČVUT

Datum konání: Typ účasti: Typ:
18. 6. 2015 Individuální Ostatní

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie