Odborný seminář "Obráběcí stroje na EMO Hannover 2011"

Datum konání: Typ účasti: Typ:
9. 2. 2012 Individuální Ostatní

Anotace:

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, Společnost pro obráběcí stroje a Technologická platforma strojírenská výrobní technika pořádají dne 9.2.2012 odborný seminář na téma „ Obráběcí stroje na EMO Hannover 2011“. Seminář se bude konat v přednáškovém sále ČVUT Praha, Fakulta strojní, Horská 3.

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie