Mezinárodní konference o problémech kmitání – ICOVP 2011

Datum konání: Typ účasti: Typ:
5. 9. 2011 - 8. 9. 2011 Individuální Ostatní

Anotace:

Zástupci TPSVT se zúčastnili Mezinárodní konference o problémech kmitání, kterou v Praze zorganizovali pracovníci Technické univerzity Liberec. Konference se zúčastnilo cca 200 vědců z celého světa, kteří v průběhu čtyř dní přednesli 115 odborných přednášek. U příležitosti konference byl editován dvoudílný katalog v rozsahu 1367 stran. Katalog přednášek je pro všechny členy sdružení k dispozici na kontaktním místě TPSVT v budově SST.

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie