Konference strojírenských výzkumných center konaná při MSV a IMT Brno 2010

Datum konání: Typ účasti: Typ:
14. 9. 2010 Individuální Ostatní

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie